PRIKOLICE

Jetloader junior

Jetloader Junior

Duljina 3,64 m
Širina 1,595 m
Težina prikolice 96 kg
Korisna nosivost 404 kg
Ukupna težina 505 kg
Jetloader standard

Jetloader Standard

Duljina 3,995 m
Širina 1,595 m
Težina prikolice 130 kg
Korisna nosivost 620 kg
Ukupna težina 750 kg
Jetloader big

Jetloader Velika

Duljina 4,45 m
Širina 1,595 m
Težina prikolice 138 kg
Korisna nosivost 612 kg
Ukupna težina 750 kg
Jetloader doubles

Jetloader Dupla

Duljina 4,5 m
Širina 2,45 m
Težina prikolice 241 kg
Korisna nosivost 509 kg
Ukupna težina 750 kg
Za više modela pogledajte specifikaciju
Jetloader jet + atv

Jetloader Jet ski + ATV

Duljina 4,5 m
Širina 2,45 m
Težina prikolice 308 kg
Korisna nosivost 992 kg
Ukupna težina 1300 kg
Jetloader trolley

Jetloader Trolley

Duljina 3,64 m
Širina 1,595 m
Težina prikolice 96 kg
Korisna nosivost 404 kg
Ukupna težina 505 kg